Privaatsus

Trewe.eu kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Trewe.eu ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a.  koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel.

Trewe.eu jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud Trewe.eu uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist Trewe.eu andmebaasist.

Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ja ei edastata kolmandatele osapooltele.

Jätame endale õiguse koguda isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Neid andmeid  kasutame selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, mis tooted on klientidele kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel, kolmandad osapooled klientide isikuandmetele ligi ei pääse.

Trewe.eu jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitikat muuta.

Kõikide privaatsusega seotud küsimuste korral kirjutage meile mailile info@trewe.eu.