Müügitingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad müügitingimused kehtivad Trewe.eu e-poe klientide (edaspidi Klient) ja Trewe.eu omaniku Trewe Naturals OÜ (edaspidi Trewe.eu), registrikood 12163397, internetipoes (www.trewe.eu) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Müügitingimustest, Trewe.eu hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

1.3. Trewe.eu jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni avaldamise hetkest veebilehel www.trewe.eu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohanduvad Kliendi tellimuse edastamise ajal kehtinud müügitingimused ja hinnakiri, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.4. Trewe.eu internetipoes tellimuse esitamisel kinnitab Klient, et ta on tutvunud ning nõustub Müügitingimustega.

2. Hinnakiri

2.1. Trewe.eu koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on ilma kohaletoimetamise kuluta ning sisaldavad käibemaksu.

2.2. Kauba kohaletoimetamise hind oleneb valitud transporditeenusest. Hind arvutatakse ostukorvis.

2.3  Tellimusele ise Pärnu lattu aadressil Mõrra 2a järele tulles on transpordikulu 0€.

2.4. Trewe.eu jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Ostukorv ja Tellimuse vormistamine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil ta on klikkinud lingile “Lisa Ostukorvi”, seejärel on võimalik jätkata toodete sirvimist või alustada tellimist.

3.2. Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.

3.3. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe pärast seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnituse või ettemaksu arve järgi tasumisele kuuluvast summast, juhul kui pole kokkulepitud teisiti.

4. Toodete eest tasumine

4.1.   Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi:

       4.1.1. Ülekandega pangakontole tellimuse kinnituse alusel (ettemaksuna 100% kogu tellimuse summast)

4.1.2 Sularahas ainult kaubale Pärnu lattu ise järele tulles.

4.2. Kui Klient on tellimuse sooritanud, saadetakse Kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile koheselt tellimuse kinnitus, mille alusel saab kauba eest tasuda 3 kalendripäeva jooksul. Kui tellimuse eest pole tasutud 3 kalendripäeva jooksul, tühistatakse tellimus.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 3.3. ja eeldusel, et punkt 1.4. on täidetud, toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud pakiautomaati.

5.2. Võimalikud kauba kohaletoimetamise viisid:

- SmartPOST pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires – 2.90 EUR.

- Post24 pakiautoaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires – 2.90 EUR

5.3 Kaubale Pärnu lattu ise järele tulles transporditasu puudub.

5.4. Tarneaeg on 1-5 päeva. Juhul, kui toodet laos ei ole, teavitatakse klienti tarneajast eraldi.

5.5. Kaup jõuab kohale vastavalt tellimuse vormistamisel valitud kohaletoimetamise viisile:

      5.5.1. Itella SmartPOSTi või Post24 pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires 1 - 4 tööpäeva jooksul.

5.6. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Trewe.eu ja transpordi/kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.7. Kui saadetis on Trewe.eu poolt väljastatud, saadetakse Kliendi e-posti aadressile sellekohane teavitus.

6. Tellimuse tühistamine ja tagastamine

6.1 Trewe.eu jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui Klient ei ole tasunud 100% tellimuse summast 3 tööpäeva jooksul. Sellisel juhul tuleb tellimus vormistada uuesti.

6.2 Kliendil on õigus tagastada kaup ja saada raha tagasi 14 päeva jooksul vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele seadustele, saates info oma andmete ja ettemaksuarve numbriga aadressile info@trewe.eu. Eseme ostmise puhul algab tähtaeg eseme üleandmisest tarbijale.

6.3 14-päevast taganemisõigust võib Klient kasutada põhjust avaldamata, põhjendamine on üksnes soovituslik.

6.4 Taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult (kui pakend on avatav) seda kahjustamata. Tagastatav toode peab olema kasutamata ning originaalpakendis.

6.5 Tagastamiskulud tasub kuni 10 EUR ulatuses Klient.

6.5.1 Kui ostetud kaup on kahjustusega või ei vasta tellitule (saadetis sisaldab Kliendi poolt mittetellitud tooteid), tasub kauba tagastamis- või väljavahetamiskulud Trewe Naturals OÜ.

6.6 Soovi korral saab Klient toote ümber vahetada teise toote vastu 14 päeva jooksul alates ostu sooritamisest.

6.7 Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab Trewe.eu endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

Toote tagastamiseks saatke palun enne postitamist teavitus aadressile info@trewe.eu ning märkige järgnev info: Tellija nimi, tellimuse number, tagastatav toode ja soovi korral vahetustoode, arveldusarve juhul, kui maksja andmed ei ühti tagasimakse saaja andmetega, soovitatavalt tagastamise põhjus.

7. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1 Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

7.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Trewe.eu-d probleemist e-posti aadressil info@trewe.eu ning esitama järgmise informatsiooni: nimi ja kontaktandmed; toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod); tellimuse nr. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul pärast defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Trewe.eu-lt tasuta toote parandamist

7.3 Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata Trewe.eu-le võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning Kliendi võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.

7.4 Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub; kui Trewe.eu keeldub õigustamatult toote parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist; kui toote parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.

7.5. Trewe.eu ei vastuta:

  • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;

  • defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

  • toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Trewe.eu vastutab Kliendi ees Trewe.eu poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Klient vastutab Trewe.eu ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

8.4. Trewe.eu ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

9. Muud tingimused

9.1. Trewe.eu kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Trewe.eu ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a.  koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel.

9.2. Trewe.eu jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud Trewe.eu uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist Trewe.eu andmebaasist.

9.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Trewe.eu Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

9.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Trewe.eu-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse. Kõik kohtuvaidlused võetakse arutlusse Trewe.eu-le lähimas kohtus.